Plannen voor de Open Ateliers Nieuwmarkt 2018

Posted on apr 19, 2018
Plannen voor de Open Ateliers Nieuwmarkt 2018

Na een zeer geslaagde editie vorig jaar van de Open Ateliers staat het bestuur te popelen om er ook dit jaar een succes van te maken. De inschrijving voor het weekend is geopend. Tijd om onze nieuwe plannen uit de doeken te doen.

Om te beginnen met wat er terugkeert wegens gebleken succes: de Zuiderkerk als locatie van de centrale expositie. Daar zijn we heel blij mee, de Zuiderkerk is een prachtige plek van waaruit veel bezoekers vorig jaar de individuele ateliers hebben bezocht.

Ook Kunst in de Koningsstraat gaat weer plaatsvinden. Dit jaar is een lustrumjaar, het is de vijfde keer dat Kunst in de Koningsstraat wordt gehouden. We gaan ook door met de kindertentoonstelling en workshops van kunstenaars aan kinderen. Dat doen we samen met de cultuurcoördinator van basisschool De Witte Olifant, Edith Dunharden.

Ook de succesvolle samenwerking met VOX-POP, de ‘creative space’ van de Faculteit der Geesteswetenschappen, handhaven we. Bij VOX-POP zal weer een groepstentoonstelling plaatsvinden. En uiteraard houden we ook weer een groepstentoonstelling in de Boomsspijker, een voor ons zeer vertrouwde en gewaardeerde ruimte.

Er zullen ook opnieuw rondleidingen plaatsvinden door Gilde Amsterdam, waarin de geschiedenis van de Nieuwmarktbuurt wordt verbonden met die van de Open Ateliers.

En wat is er nieuw dit jaar?

We willen sociale projecten in en met de buurt houden. Een paar voorbeelden: we denken aan een expositie in de Flesseman, waar kunstenaars met de bewoners een project kunnen opzetten.
We willen gaan samenwerken met de winkel ‘Bijzonder Amsterdams’, waar prachtige creatieve producten worden verkocht die gemaakt zijn door Amsterdammers met een verstandelijke beperking.

We gaan ook op zoek naar nieuwe kunstenaars, zoals die van Werkplaats 5 aan de en we proberen ook de kunstenaars van Chinese afkomst te bereiken, via de grote Chinese gemeenschap in de Nieuwmarktbuurt.

En we willen kijken of er animo is voor een maandelijkse kunstenaarsborrel, om het onderlinge contact te versterken.

Om dit allemaal te realiseren, doen we een beroep op de kunstenaars zelf. Er is veel behoefte aan onderling contact, is vorig jaar gebleken. Ook bleek dat veel kunstenaars zeer bereid zijn mee te helpen OAN tot een succes te maken. Dit jaar is er veel gelegenheid om in allerlei teams mee te helpen.

Ook in het bestuur zijn er vernieuwingen. Marit van Dijk was een paar jaar geleden een van de drie jonge bestuursleden die toen Open Ateliers overeind hebben gehouden. Marit is opnieuw toegetreden tot het bestuur. Ze gaat zich bezighouden met het aantrekken van jonge kunstenaars. Harmen Bockma was al bestuurslid, hij is nu secretaris. Jette Hofman, zelf kunstenaar is tweede secretaris geworden.
Jasmijn Alkaf gaat zich, als zogenoemd ‘plusser’ van de Open Ateliers, bezighouden met sociale projecten.

Twee mensen die heel veel voor de Open Ateliers hebben betekend, nemen afscheid. Ben Vollers is een veteraan van de Open Ateliers. Hij had vorig jaar, een overgangsjaar, zitting in het bestuur en treedt nu weer terug.

Ien van Leeuwen is de vrouw die het huidige bestuur vorig jaar duidelijk maakte hoe belangrijk de Open Ateliers zijn voor de buurt en voor de kunstenaars. Ze deed een dringend beroep op ons een nieuw bestuur te vormen. En ze was bereid er zelf opnieuw zitting in te nemen. Ien vormt in haar eentje een groot deel van het collectieve geheugen van de Open Ateliers. Haar liefde voor het instituut is groot en we kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk ze is geweest voor Open Ateliers. Ze is bescheiden, ze is praktisch en het is elke keer weer een feest om met haar samen te werken.

Gelukkig voor ons blijven Ben en Ien nog rondhangen, zou je kunnen zeggen. Ben als lid van de hangcommissie, en Ien als mede-organisator van Kunst in de Koningsstraat.

Alles bij elkaar zijn we ervan overtuigd dat ook de Open Ateliers Nieuwmarkt een succes zullen worden. Save the Date: 10 en 11 november 2018, met een feestelijke opening op 9 november!