Donaties

Draag je de Open Ateliers Nieuwmarkt een warm hart toe, dan is het mogelijk de organisatie te steunen met een donatie. Elk bedrag, klein of groot, wordt door ons zeer gewaardeerd. Hieronder lees je meer over onze ANBI-status en de mogelijke belastingvoordelen van je gift. 

Een donatie kan worden overgemaakt op:

NL64 INGB 0005 8876 41
t.n.v. Stichting Ateliers Nieuwmarkt 

Wil je een persoonlijke schriftelijke bevestiging van je donatie van onze penningmeester, stuur dan een mail onder vermelding van naam, bedrag en datum van de donatie aan: penningmeester@ateliersnieuwmarkt.nl

ANBI-status en belastingvoordelen

De Stichting Open Ateliers Nieuwmarkt is door de belastingdienst aangemerkt als een organisatie met ANBI-status. Dit geeft aanzienlijke belastingvoordelen, onder voorwaarden is het mogelijk om zelfs 125 % van een eenmalige of periodieke donatie af te trekken bij de belastingaangifte. Een vaste jaarlijkse donatie over een periode van 5 jaar, vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst met de stichting, heeft voordelen. Ook is er de mogelijkheid om bij testament een gift aan de Open Ateliers Nieuwmarkt te doen toekomen. Mocht je van deze mogelijkheden op de hoogte gehouden willen worden of meer informatie hierover ontvangen, schrijf s.v.p. een mail naar de penningmeester van de stichting, John van der Zwan: penningmeester@ateliersnieuwmarkt.nl

Beleidsplan 2022-2023

Een vereiste voor de ANBI-status is het publiceren van een actueel beleidsplan. Het huidige beleidsplan van de stichting Open Ateliers Nieuwmarkt kun je hier inzien.