Machtsmisbruik

Posted on nov 13, 2015
Machtsmisbruik

Ik was 17 toen ik mijn moeder te kennen gaf na de middelbare school naar de Theaterschool te willen. Ze verbood het resoluut.
In haar Brabantse tongval verklaarde ze kort waarom en aan haar gezicht zag ik dat daarginds dingen gebeurden die niet deugden. Ik dorst niet verder vragen.
In plaats daarvan kwam ik op de Academie voor Expressie in Utrecht terecht, mijn eerste historische compromis. Want daar werd opgeleid voor de zo door mijn ouders wenselijk geachte onderwijsbevoegdheid, terwijl mijn vakken dezelfde waren als op de theaterschool!
Maar ook in Utrecht gebeurden dingen die niet deugden. Daar had ik het thuis niet over als ik de was kwam doen.
De docent van kostuumimprovisatie wist niet van de jongens af te blijven. En de volksdansdocent niet van de meisjes. Ondertussen leerden we bij dramaturgie dat het Oscar Wilde was, die gezegd had dat alles om seks draait, behalve bij seks. Daar draait het om macht.

Ik moest hier aan denken toen het bericht verscheen over theaterschooldocenten die relaties met leerlingen waren aangegaan. Ter verdediging werd gezegd dat de mores daar hen had gefaciliteerd. (Onlangs schreef de ervaringsdeskundige dochter van Herman van Veen er een boek over.)

Toen ik daarna de Rietveldacademie bezocht, bleken daar ook docenten die het met leerlingen deden. En later, op een filosofieweek in Frankrijk, deed de cursus gevende filosofe het met één van de cursisten, wat een bom legde onder onze filosofieweek. De mores mocht dan zijn dat het stilzwijgend moest kunnen, mijn goede vriend Guido veroordeelde dat gedrag onmiddellijk: de filosoof had deontologisch gefaald. (In Vlaanderen wordt deontologie als ‘plichtenleer’ onderwezen op lerarenopleidingen.) Ik hoorde het woord voor het eerst.
Als er een woord voor bestaat kan er man en paard worden genoemd als jonge studenten menen de avances van docenten niet te kunnen weigeren.
In plaats van de Theaterschool te verbieden had moeder mij beter daarover iets geleerd! Ze was er vast ervaringsdeskundig genoeg voor.


Margaretha Louwers is, sinds jaren, één van de deelnemers aan de Open Ateliers Nieuwmarkt. Ze kreeg haar opleiding tot beeldend kunstenaar aan de Rietveld Academie in Amsterdam. Exposities had ze o.m. in de Uylenburger Synagoge, Arti et Amicitiae, Centrum De Roos, Stadsdeel Zuidoost, Openbare Bibliotheek Helmond, Muzelinck Oss, Museum De Wieger Deurne, en -in het kader van de Open Ateliers Nieuwmarkt – bij Flesseman, Captein & Co en restaurant Moes. Sinds april 2015 schrijft ze voor deze site een bijdrage onder de kop MARGARETHA LOUWERS OVER.