Open Ateliers Nieuwmarkt uitgesteld naar 9 en 10 oktober 2021

Beste kunstenaars, vrienden en contacten van de Open Ateliers Nieuwmarkt, 

In het voorjaar 2020 begon het bestuur met veel plezier en enthousiasme aan de organisatie van de Open Ateliers Nieuwmarkt in november dat jaar. Er werden plannen gemaakt, locaties benaderd om te exposeren, kunstenaars uitgenodigd om mee te doen. Corona hing al die tijd – ook letterlijk – in de lucht en het besef was er dat het virus een spelbreker kon zijn in november. Aan de andere kant was er een sterke drijfveer om juist in deze moeilijke tijd beeldende kunst te laten zien, als reactie op de bijzondere situatie waar we in verkeren, als tegenhanger in de vorm van schoonheid, als uitingen van hoop en troost. En als een manier om buurtkunstenaars met buurtgenoten en elkaar en in contact te brengen. Het bestuur van de Open Ateliers heeft toen besloten om de Open Ateliers te verplaatsen naar juni van dit jaar.  

Nu, in de derde week van april 2021, moet het bestuur wederom de knoop over de Open Ateliers doorhakken omdat er niet langer kan worden gewacht met de voorbereidingen voor een editie in juni.

Besloten is om de Open Ateliers opnieuw uit te stellen, en wel naar 9 en 10 oktober 2021, met een feestelijke opening op vrijdagavond 8 oktober.


Samengevat is de reden voor het uitstel, dat het bestuur kiest voor een evenement in vol ornaat, met een spetterende opening, veel deelnemende kunstenaars die hun atelierdeuren openzetten, drukbezochte centrale exposities, kinderworkshops, veel bezoekers die ruim aandacht en tijd kunnen schenken aan de kunstwerken en eventuele aankopen, en veel gelegenheid voor mooie gesprekken.

Dat zit er allemaal niet in zoals het er nu uitziet. Alles wijst erop dat we half juni nog niet “open” kunnen zoals dat heet. Het openingsplan van de overheid spreekt pas vanaf 16 juni van versoepelingen van de lockdownmaatregelen onder voorwaarden. Die voorwaarden staan voortdurend onder druk en zijn op het moment van dit schrijven erg ongunstig. De aangekondigde versoepelingen die 28 april ingaan, bieden geen soelaas voor de culturele sector.


Het doorzetten van de Open Ateliers in juni zou, als het formeel al zou worden toegestaan, naast voortdurende onzekerheid, veel rompslomp met zich meebrengen, zoals het beperken van bezoekersaantallen, het afspreken van tijdssloten, het voeren van deurbeleid enz. Bovendien staat er een lonkend perspectief tegenover als we nog een poosje wachten. Het vaccineren zal heus wel een keer klaar zijn en de samenleving weer open. De locaties voor de centrale exposities zijn 9 en 10 oktober beschikbaar en we vestigen onze hoop op een atelierroute zoals we die het liefst zien.

Deelnemende kunstenaars hebben reeds een bericht van ons ontvangen over de gang van zaken.

Kunstenaars (met een band met de Nieuwmarkt) die alsnog graag mee willen doen in oktober, kunnen ons een mail sturen op onderstaand mailadres.

Tot slot

Optimistisch gaan wij ervan uit dat de Open Ateliers Nieuwmarkt op 9 en 10 oktober alsnog doorgaan op de manier dat iedereen daar het meeste plezier aan beleeft.

Hartelijke groet van het bestuur,

Voor alle vragen, informatie, of suggesties: mail ons via: info@ateliersnieuwmarkt.nl