Interview Winfried Scholz

Posted on sep 21, 2016
Interview Winfried Scholz

Winfried Scholz

Op zijn 23e vertrokken uit Duitsland, heeft Winfried Scholz zich in de zeventiger jaren gevestigd in Nederland. Hier zocht hij de vrijheid om zijn eigen talenten verder te onderzoeken, daarvoor ervoer hij in Duitsland niet de ruimte. Nederland werd voor hem een plek om zichzelf te ontwikkelen, met ruime marges rondom traditionele opvattingen en kaders.
Ondanks zijn interesse voor verschillende beroepsrichtingen bleef zijn sterkste belangstelling uitgaan naar de bouwkunde, de studierichting die hij in Berlijn volgde, maar nu met focus op de praktijk van het bouwen. Als kraker in de Nieuwmarktbuurt kwam hij hiermee precies in de juiste omgeving terecht: mede door zijn toedoen verleende de gemeente Amsterdam eind jaren 70 een ‘vergunning om te bouwen zonder vergunning’ voor het pand aan het Zakslootje waar Winfried sindsdien huist.
Winfried heeft zijn professionele activiteiten gaandeweg in 2 parallelle banen geleid: commercieel werk in de sfeer van de bouwkunde en vrij creatief werk in zijn atelier. De materiele condities van het eerste scheppen gunstige voorwaarden om het tweede verregaand ‘vrij’ vorm te kunnen geven. Dat ervaart Winfried als een groot goed.

Zijn werk als kunstenaar bestaat voornamelijk uit figuratieve beelden, hout, steen, metaal en kinetische objecten. In zijn kinetische objecten brengt hij allerlei losse onderdelen bij elkaar die samen een mechanische beweging maken. Mits het samenspel van deze bewegende delen goed gekozen is, kan er bij de toeschouwer een nieuwe kwaliteit van beleving ontstaan: het verhaal van de beweging dringt het verhaal van de machine naar de achtergrond. Eenzelfde verschijnsel fascineert Winfried bij zijn figuratief werk in hout: hij bouwt zijn beelden op als momentopnames van menselijke figuren in beweging. Natuurlijk staan deze beelden feitelijk helemaal stil. Maar in de wijze waarop lichaamshoudingen en anatomische details tijdens dit stilgezette moment uitgewerkt worden, schuilt de mogelijkheid om het verhaal van de beweging sterk naar de voorgrond te halen. Feitelijk het oproepen van een illusie, stelt Winfried, want dit verschijnsel zit niet in de bekeken objecten zelf. Het heeft alles te maken met de lichamelijke en emotionele conditie van de kijker op het moment van het kijken. In dit verband spreekt Winfried over de bezieling van een beeld. Daar begint volgens hem de communicatie tussen kunstenaar en kijker.

Op deze manier noemt Winfried ook de stad waar in hij woont bezield. Op straat zie je allemaal losse onderdelen, allemaal mensen die hun eigen gang gaan. Op het moment dat deze mensen met elkaar in interactie gaan, zoals wanneer een fietser moet stoppen voor een auto die uit een zijstraat komt, ontstaat er een relatie tussen de onafhankelijke deeltjes. De gezamenlijke beweging die zij daarbij uitvoeren, interpreteert Winfried als een soort choreografie die rationele en emotionele overwegingen van de betrokkenen op dit specifieke moment weergeeft: het begin van communicatie. In zekere zin ziet Winfried de stad dus ook als een kinetisch object, waar van alles in te ontdekken is.

Het bijzondere van leven en werken in de Nieuwmarktbuurt is dat er traditioneel veel buurcontacten met andere kunstenaars bestaan. Het contact met collega’s werkt stimulerend, zegt Winfried. Toch heeft hij het stoffige en lawaaiige deel van zijn werkzaamheden enkele jaren geleden verplaatst naar een oude boerenschuur bij Abcoude. Op zijn vaste stek in het Zakslootje is hij voornamelijk nog met pen en computer bezig.

Vaak zijn de beelden en objecten van Winfried bestemd voor grote ruimtes waar ze liefst vanuit meerdere kanten te zien zijn. Aangezien het om vrij werk gaat, volgt er na gereedkomen van het werk in het atelier meestal nog een lange periode van zoeken naar een koper met een geschikte opstelplaats. Deelname aan de Open Ateliers is voor Winfried een goede manier om te bestuderen hoe mensen reageren op zijn werk, wat hen daarin aanspreekt, en om te investeren in de bekendheid van zijn werk.

Enkele van Winfrieds werken zijn te bekijken op www.avws-artworks.nl/pagina50.html en hij is te bereiken via zijn emailadres winscho.nl@gmail.com

site-winfried-scholz-copy