Beschrijving teams Open Ateliers 2023

1. Team PR en media Heb je een grafische opleiding genoten of ervaring met PR? Dit team bedenkt allerlei acties, onder andere voor sociale media, om de Open Ateliers bij een groot publiek onder de aandacht te brengen. 

2. Team Centrale tentoonstelling De centrale tentoonstelling is het hart van het Open Ateliers weekend. Dit team geeft, samen met een curator, vorm aan de tentoonstelling, en bedenkt manieren om bezoekers te betrekken bij de tentoonstelling en de route. Hierbij hoort ook het aantrekken van gastheren en –vrouwen,  die iets willen vertellen over de kunstwerken, en het organiseren van een publieksonderzoek.

3. Team Ophang, opbouw, afbouw Voor dit team zijn sterke en praktisch ingestelde mensen nodig. Het team is verantwoordelijk voor het innemen en teruggeven van de kunstwerken en het ophangen van de werken. Van bruikleenformulieren tot sjouwen en vegen, dit alles in nauwe samenwerking met het team Centrale tentoonstelling. Je bent niet bang om de handen uit de mouwen te steken.

4. Team Opening Dit team organiseert de opening van het weekend. Dit team zoekt gastheren en –vrouwen voor hapjes en drankjes en helpt mee met allerlei hand- en spandiensten. Beschikbaarheid vanaf het middaguur op 9 juni is gewenst. 

5. Rondleidingen Vind je het leuk om bezoekers tijdens het weekend een persoonlijke rondleiding te geven, met een eigen keuze van ateliers, gelardeerd met jouw verhalen over de Nieuwmarktbuurt? Of ben je goed in staat om mensen met een beperking, zoals slechtzienden, op een creatieve manier de kunst tijdens de Open Ateliers en de buurt zo veel mogelijk mee te laten maken? Twijfel niet en meld je aan!    

6. Team Externe exposities Ook dit jaar zijn er enkele externe exposities, zoals de expositie in de Oude Kerk. Dit team helpt bij de opbouw en organisatie van deze verschillende projecten. Het takenpakket is veelzijdig, van meedenken vooraf tot praktische klussen.

7. Team Projecten in de buurt Open Ateliers Nieuwmarkt wil graag de band versterken met de Nieuwmarktbuurt, op welke manier dan ook. Hierbij valt te denken aan een project bij het Centrum voor Ouderen ‘Flesseman’ of met kunstenaars van Chinese afkomst. Doe je al vrijwilligerswerk of ben je betrokken bij wijkinitiatieven? Welkom!

8. Team Kunst in de Koningsstraat De traditionele voorbode van de Open Ateliers Nieuwmarkt is Kunst in de Koningsstraat.  Dit team benadert ondernemers in de straat voor kunst in de etalages, hangt vlaggen op, en organiseert een feestelijke opening. 

9. Team Kinderprogrammering Ben je een van de kunstenaars die een workshop wil geven voor kinderen van basisschool De Witte Olifant? Dit team organiseert een tentoonstelling met de kunstwerken van de kinderen, die feestelijk wordt geopend op een nader te bepalen datum.

10. Team Verspreiding flyers en posters De verspreiding van de flyers en posters is een grote verantwoordelijkheid. Als je zin hebt in wandelingen door de buurt, waarbij je buurtbewoners, bedrijven en instellingen voorziet van flyers en posters, geef je dan op voor dit team!